گروه معماری نهصد گروه معاری امین ترکان | نمونه کارها
رستوران بروز تجاری 1399 رستوران آرکا تجاری 1399 برن تجاری 1396 شیرینی فروشی آوا تجاری 1395 اصفهان جیم تجاری 1394 آب انار محمد تجاری 1394 رستوران پیتزا پلاس تجاری 1393 سالن زیبایی آفتاب تجاری 1393 کویر موتور تجاری 1393 فروشگاه موبایل اپل تجاری 1392 فروشگاه نقره پولادخان تجاری 1391